Prehľad o dvojstrannej a viacstrannej medzinárodnej spolupráci na základe uzatvorených dohôd

Názov a sídlo zahran. partnera

Charakteristika spolupráce

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně (ČR)

Spolupráca v oblasti ochrany genofondu (vrátane skladovania bezpečnostných duplicít GZR – zmluva r. 2014), metodológie šľachtenia, rastl. biotechnológií, molekulárneho šľachtenia, genetických transformácií pri tvorbe nových biologických materiálov, ochrany a výživy rastlín, využívania pôdy a technológií pestovania poľných plodín.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. – Agrotest Fyto, s.r.o. Kromeříž (ČR)

Spolupráca v oblasti rastlinných biotechnológií, molekulárneho šľachtenia, genetických transformácií pri tvorbe nových biologických materiálov so zlepšenými hospodárskymi vlastnosťami, zvýšenou kvalitou a odolnosťou voči biotickým a abiotickým faktorom. VŠS Vígľaš-Pstruša realizuje túto spoluprácu v rámci nšľ. ovsa a pšenice ozimnej.

Institute of Agriculture Karnobat (Bulharská republika)

Podpora vedecko-technickej spolupráce na tému „Šľachtenie a technológia poľných plodín“.

Institut for Fruit Growing Minsk (Bieloruská republika)

Predmetom spolupráce je výmena biologického materiálu GZ (ovocné druhy) a vedeckých a výsk. pracovníkov.

Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. Praha (Česká republika)

Predmetom spolupráce je testovanie konvenčných odrôd pšenice letnej podmienkach SR, zabezpečovanie odrodových predskúšok ŠOS s ozimnou pšenicou a zastupovanie odrody ovsa nahého.

Plant Select Hrubčice s.r.o. (ČR – je súč. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.)

Vzájomné vykonávanie predskúšok obilnín.

Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston (Iowa, USA)

Predmetom spolupráce bolo zabezpečovanie odrodových predskúšok ŠOS s ozimnou repkou.

Syngenta Agro GmbH Maintal (SRN)

Predmetom spolupráce je zakladanie registračných pokusov s fungicídmi v obilninách.

Secobra Recherches Maule (Francúzsko)

Testovanie ozimného jačmeňa na zimovzdornosť, spolupráca s VŠS Vígľaš-Pstruša.

SA Lemaire Deffontaines (Francúzsko)

Zastupovanie odrody ovsa nahého odrody Tatran a ovsa čiernoplevnatého Hucul.

Euralis Siemences Blagnac Cedex (Francúzsko)

Predmetom spolupráce bolo testovanie vlastností konvenčných odrôd repky ozimnej.

Premium Crops Ltd. (Veľká Británia)

Zastupovanie odrody ovsa nahého, odrody Tatran.

RAC (Station fédérale de recherches en production vegetable de Changins) Changins Nyon (Švajčiarsko)

Vo Švajčiarsku sú registrované odrody: ďatelina lúčna Sigord a ľadenec rožkatý Polom.

Westyard B.V. Le Denekamp, Holandsko

Firma výlučne zastupuje v EÚ odrodu ďateliny lúčnej Marieta, Sigord

Hrvatski Stočarsko Selekcijski Centar Zagreb (Chorvátsko)

Spolupráca pri skúšaní a registrácií odrôd.

Agromais d.o.o. Zagreb – Sesvete (Chorvátsko)

Firma zastupuje výlučne v Chorvátsku odrody ovsa siateho Zvolen a Viliam.

SAATZUCHT DONAU GmbH &CoKG Probstdorf (Rakúsko)

Firma zastupuje výlučne v EÚ odrodu ovsa siateho Prokop.

SEM-PARTNERS Vernouillet (Francúzsko)

Firma zastupuje výlučne vo Francúzsku odrodu ovsa nahého Važec a nevýlučne v EÚ.

Chmelařský Institut (CHI), s.r.o. Žatec (Česká republika)

Zmluva podpísaná 25. 2. 2000 (VÚRV od roku 1998 zastupuje firme odrody chmeľu obyčajného v SR).

Morseva Olomouc (ČR)

Morseva v ČR zastupuje a obchodne využíva odrody VÚRV registrované v ČR (okrem lucerny).

Oseva UNI Choceň a.s. (ČR)

15. 12. 1999 bola podpísaná zmluva o zastupovaní a obchodnom využívaní odrôd lucerny siatej v ČR.

Selgen Praha a.s. a jeho pracov. Stupice, Krukanice a Úhřetice (ČR)

Vzájomné vykonávanie predskúšok obilnín

Soufflet Agro (pôvodne Selekta), a.s. Prostějov (ČR)

Predmetom spolupráce je testovanie odrôd kukurice siatej a repky ozimnej a testovanie vplyvu hnojív s biostimulačným efektom na kvantitatívne a kvalitatívne parametre jačmeňa jarného. Licenčné využívanie odrôd oz. pšenice, ovsa a ďateliny lúčnej.

Rožnovská travní semena s.r.o. Rožnov p. Radhoštěm (ČR)

RTS v ČR zastupuje a obchodne využíva odrody ďateliny lúčnej.

AGRA – GROUP, a.s. Střelské Hoštice (ČR)

Firma zastupuje v ČR odrody maku.

LABRIS, s.r.o. Dobré (ČR)

Spolupráca v pestovaní a využívaní maku siateho, firma zastupuje v ČR odrody maku siateho a oz. pšenice. Spoločná tvorba internetovej stránky www.makovepole.sk

Poloseed s.r.l. AGNA (PD) Taliansko

Firma zastupuje celosvetovo odrodu lucerny siatej Vanda, tritikale ozimné PS Tecko, pšenicu ozimnú Elinor, ovos siaty čierny Norik. Nevýhradne zastupuje ovos siaty Vaclav a ďatelinu lúčnu Slatina.

ZIA – Zemědelská agentura Praha (ČR)

Spolupráca v oblasti využívania pôdy a technológie pestovania poľných plodín. Skúšanie odrody sóje fazuľovej Brunensis v 4 spôsoboch obrábania pôdy.

ProSeeds, s.r.o. Havlíčkov Brod (ČR)

Firma obchodne zastupuje odrody ďateliny lúčnej.

Research Executive Agency, under the powers delegated by the European Commission, represented for the purposes of signature of this Agreement by Deputy Head of Unit, Research Executive Agency, Industrial Leadership and Societal Challenges Department, Sustainable Resources for Food Security and Growth, Tereza BUDNAKOVA, Belgium

Zmluva o grante v rámci riešenia projektu „RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases“ Grant Agreement č.: 773311

Aarhus Universitet (koordinátor) a partnermi konzorcia (24), Denmark

Dohoda o konzorciu v rámci riešenia projektu „RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases“

Research Executive Agency, under the powers delegated by the European Commission, represented for the purposes of signature of this Agreement by Deputy Head of Unit, Research Executive Agency, Industrial Leadership and Societal Challenges Department, Sustainable Resources for Food Security and Growth, Tereza BUDNAKOVA, Belgium

Zmluva o grante v rámci riešenia projektu Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding „ECOBREED“ Grant Agreement č.: 771367

Kmetijski Institut Slovenije, Koordinátor projektu: Dr. V. Meglic a partnermi konzorcia, Slovenia

Dohoda o konzorciu Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding „ECOBREED“

Research Executive Agency, under the powers delegated by the European Commission, represented for the purposes of signature of this Agreement by Head of Unit, Research Executive Agency, Industrial Leadership and Societal Challenges, Sustainable Resources for Food Security and Growth, Matthias LANGEMEYER, Belgium

Zmluva o grante v rámci riešenia projektu „Activated GEnebank NeTwork“, Acronym ´AGENT“, Grant Agreement č. 862613

Nils Stein, Leibniz – Institut fuer Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung a partnermi konzorcia (18), Germany

Dohoda o konzorciu v rámci riešenia projektu „Activated GEnebank NeTwork“, Acronym „AGENT“

OKHBLFA Francisco-Josephinum, Wieselburg, Weinzierl 1, 3250 Rakúsko

Dohoda o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko projektu „IDARPO – Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia“

ITMS kód projektu: 305011X831

Mendelova univerzita v Brně (ČR)

Dohoda o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika projektu „SUPOKLIP – Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve“ ITMS kód projektu: 304011Y185

Skip to content