SAPV

Pozvánka na Celoslovenské dni poľa

Srdečne Vás pozývame Vás na XIII. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa. Kedy?  4.6. –  5.6.2024Kde? Dvory nad Žitavou,GPS súradnice výstavy: 47.97965836346001, 18.2823197178115 Môžete si pozrieť naše odrody pšenice, tritikale, ovsa, maku, pohánky a ďateliny vyšľachtené na pracoviskách NPPC. Prezentácia výsledkov výskumu a ponúk pre poľnohospodársku prax z činnosti NPPC-VÚRV. Tešíme na stretnutie s Vami v […]

Pozvánka na Celoslovenské dni poľa Read More »

Zasadnutie odboru živočíšnej výroby (OŽV) SAPV

Dňa 18. apríla 2024 sa vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra konalo zasadnutie „Odboru živočíšnej výroby SAPV“. Na zasadnutí bolo prítomných 23 členov OŽV a boli zvolení dvaja noví členovia OŽV: Ing. Miroslav Zahradník, PhD. (VÚŽV, Nitra) a Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (SPU, Nitra). Predseda odboru Ing. Alexander Makarevič, DrSc. informoval členov o zasadnutí predsedníctva

Zasadnutie odboru živočíšnej výroby (OŽV) SAPV Read More »

Informácia o stave príprav 100. výročia osláv pôdohospodárskych vied na Slovensku – júl 2023

V roku 2024 oslavujeme 100. výročie pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku ( 100. výročie vzniku Československej akademie zemědělskej) a súčasne si pripomenieme výročie 33 rokov SAPV nadväzujúcej na tradície ČAZV. V roku 1924 bola založená Československá akademie zemědělská ako ústredná vedecká a osvetová inštitúcia na podporu poľnohospodárskej vedy. ČAZV úzko spolupracuje so Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied.

Informácia o stave príprav 100. výročia osláv pôdohospodárskych vied na Slovensku – júl 2023 Read More »

Valné zhromaždenie Únie európskych akadémií pôdohospodárskych vied na Slovensku

V roku októbri 2000 bola v rámci Európskej únie kreovaná Únia európskych akadémii pôdohospodárskych vied (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature – UEAA). Zakladajúcimi členmi bolo 14 akadémií, v súčasnosti združuje pôdohospodárske akadémie 29 krajín EÚ, ale aj ďalších krajín. Spoločným záujmom všetkých akadémií je posilniť komparatívne štúdie

Valné zhromaždenie Únie európskych akadémií pôdohospodárskych vied na Slovensku Read More »

Spoločné rokovanie s Predsedníctvom SAPV

Dňa 7. septembra 2022 sa na FEM SPU v Nitre uskutočnilo spoločné zasadnutie s Predsedníctvom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, nakoľko spoločne organizujú zasadnutie Valného zhromaždenia Únie európskych akadémií pôdohospodárskych vied, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2022 v Bratislave. Miesto organizovania Valného zhromaždenia sa vyberá podľa toho, kde sa presúva predsedníctvo tejto medzinárodnej organizácie. a

Spoločné rokovanie s Predsedníctvom SAPV Read More »

Vyhlásenie 19. ročníka súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov

Vyhlásenie súťaže V súlade so Štatútom súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2022   vyhlasujem jej 19. ročník.   Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách: CENA  SAPV  PRE NAJLEPŠIE  PRÁCE  S  VÝZNAMNÝM  TEORETICKÝM PRÍNOSOM CENA  SAPV  PRE NAJLEPŠIE PRÁCE  S VÝZNAMNÝM  APLIKAČNÝM PRÍNOSOM   Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký

Vyhlásenie 19. ročníka súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov Read More »

Informácia o stave príprav 100. výročia osláv pôdohospodárskych vied na Slovensku – júl 2023

V roku 2024 oslavujeme 100. výročie pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku ( 100. výročie vzniku Československej akademie zemědělskej) a súčasne si pripomenieme výročie 33 rokov SAPV nadväzujúcej na tradície ČAZV. V roku 1924 bola založená Československá akademie zemědělská ako ústredná vedecká a osvetová inštitúcia na podporu poľnohospodárskej vedy. ČAZV úzko spolupracuje so Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied.

Informácia o stave príprav 100. výročia osláv pôdohospodárskych vied na Slovensku – júl 2023 Read More »

Vyhlásenie 20. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV

V súlade so Štatútom súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2023 vyhlasujem jej 20. ročník.   Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách: CENA  SAPV  PRE  NAJLEPŠIE PRÁCE  S VÝZNAMNÝM  TEORETCKÝM  PRÍNOSOM CENA  SAPV  PRE  NAJLEPŠIE  PRÁCE  S APLIKAČNÝM  PRÍNOSOM   Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov

Vyhlásenie 20. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV Read More »

Skip to content