O včelárstve s Ing. Ľubicou Rajčákovou, PhD.

Naša odborníčka, vedúca Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. poskytla odbornému časopisu Včelár rozhovor, kde všetkým objasnila, čomu všetkému sa v Ústave včelárstva venujú.

Viac »

Nahlasovanie skladových zásob komodít

Poľnohospodárom a potravinárom vyplýva v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 258/2022 Z.z. povinnosť nahlasovať stav skladových zásob určených komodít prostredníctvom formulárov zverejnených na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva

Viac »

Deň fascinácie rastlinami

Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) vyhlásila 7. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ na 18. máj 2024. SR sa k tejto iniciatíve pripojila prvýkrát v roku

Viac »

Partnerské stránky

Skip to content