Vydávanie časopisov:

  • Agriculture (Poľnohospodárstvo) – Journal of agricultural sciences, medzinárodný recenzovaný vedecký časopis, abstraktovaný a indexovaný okrem iných databáz aj v báze Scopus (link na dostupnosť https://www.agriculture.sk/ a https://sciendo.com/journal/AGRI )
  • Genofond : odborný časopis pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín viac >>>

Najnovšie odborné príručky, metodiky:

  • Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) v systémoch pestovania rastlín: metodická príručka pre testovanie osiva ošetreného SAP v laboratórnych a poľných podmienkach/ Marcela Gubišová et al.  viac >>>
  • Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia : príručka pre výrobcov a ostatné zainteresované strany / Katarína Ondreičková et al. viac>>> 

Monitoring kvality pšenice od roku 2010 – viac >>> 

Ďalšie online dostupné metodické príručky, publikácie viac >>>  a informačné a propagačné materiály  viac >>> 

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
e-mail: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

Kontakty podľa oblastí:

Pestovateľské systémy

Ing. Roman Hašana, PhD.

e-mail: roman.hašana@nppc.sk

 tel.: +421 33 7947 134 

Kvalita produkcie:

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.

e-mail: sona.gavurnikova@nppc.sk

el.: +421 33 7947 119 

Ekologické postupy:

Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD.

e-mail: miroslava.fuskova@nppc.sk

tel.: +421 +421 33 7947 145 

 

Analýzy rastlinného genómu

Mgr. Martina Hudcovicová, PhD.

e-mail: martina.hudcovicova@nppc.sk

tel.: +421 337 947 155

Aplikovaná fytopatológia

Mgr. Martin Pastirčák, PhD. (hubové patogény)

e-mail: martin.pastircak@nppc.sk

tel.: +421 337 947 336

doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. (vírusové patogény)

e-mail: daniel.mihalik@nppc.sk

telefón: +421 337 947 142

Molekulárna mikrobiológia pôdy

Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.

e-mail: katarina.ondreickova@nppc.sk

telefón: +421 337 947 154

Explantátové kultúry rastlín

Mgr. Marcela Gubišová, PhD.

e-mail: marcela.gubisova@nppc.sk

telefón: +421 337 947 154

 

Génová banka

liečivé a aromatické rastliny, pseudoobilníny

vedúca Génovej banky SR

Ing. Iveta Čičová, PhD.

e-mail: iveta.cicova@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 345

strukoviny

Ing. Erika Zetochová, PhD.

e-mail: erika.zetochova@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 303

pšenica, jačmeň

Ing. René Hauptvogel, PhD.

e-mail: rene.hauptvogel@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 308

evidencia a dokumentácia kolekcií genetických zdrojov rastlín

Ing. Ľubomír Mendel, PhD.

e-mail: lubomir.mendel@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 307

obilniny, ovocné druhy

Ing. Marek Varga

e-mail: marek.varga@nppc.sk

tel. +421 33 79 47 301

 

Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

vedúci Ing. Ľuboš Nastišin

e-mail: lubos.nastisin@nppc.sk

tel.: +421 51 77 11 760

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

vedúci Ing. Peter Hozlár, PhD.

e-mail: peter.hozlar@nppc.sk

tel.: +421 455 394 541               

Experimentálne pracovisko Borovce 

Zuzana Dubovská

e-mail: zuzana.dubovska@nppc.sk

tel.: +421 77 961 89 

Skip to content