ODBERATELIA VÝSKUMU ZA OBLASŤ RASTLINNEJ PRODUKCIE A BIODIVERZITY

Domáca spolupráca

Komerčné subjekty

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Trnava

Agrobiosfer s.r.o. Bratislava

AGB Beňuš

Agra group Bodíky

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Agrosev Detva s.r.o.

Agrotrans s.r.o., Šamorín

Arguss, s.r.o., Bratislava

ASRA s.r.o., Ivánka pri Dunaji

Axereal Slovakia s.r.o. Modra

Baliarne obchodu, a.s. Poprad

BASF, spol. s r.o. Bratislava

BAYER s.r.o. Crop Science, Bratislava

Belba plus s.r.o Ivanka pri Nitre

Biomila, spol. s r.o. Rudník

CELPO s.r.o., Očová

Corteva AgriScience Slovakia s.r.o., Bratislava

DroneVision s. r. o., Bratislava

Enviral, a. s., Leopoldov

Galleko s.r.o., Trenčín

GRAMINEX, s.r.o. Levoča

ISTROPOL Solary a.s.

Legumen, v.o. Piešťany

Limagrain Slovakia s.r.o., Lučenec

Mestské lesy s.r.o. B. Bystrica

Mlyn Trenčan, spol. s r.o.

Mlyn Štúrovo, a.s.

Natures a. s. Trnava

Organix s.r.o Lužianky

Ovčiarske družstvo Dolná Lehota

Pekáreň Drahovce, s.r.o.

PeWaS s.r.o. Bratislava

PD Bolešov (Slovenské farmárske družstvo)

PD B. Bystrica – Podlavice

PD Bukovina Strelníky

PD Hrochoť

PD Očová

PD Sebedín-Bečov

PD Tulčík

PD Vrbové (Slovenské farmárske družstvo)

PPD Liptovská Teplička

PLANTEX s.r.o. Veselé

Rapool Slovakia s.r.o, Piešťany

RD HRON Slovenská Ľupča

RWA Slovakia s.r.o., Bratislava

Selekt, Výskumný a šľachtiteľský ústav a. s. Bučany

SHR

Martin Kolárik SHR Horná Polianka

Andrej Šofranko SHR

Vladimír Zeman SHR Polianka

Ing. Vladimír Sedliak SHR Veľká Lúka

Jozef Gríger SHR Slovenské Pravno

SEMA HŠ s r. o. Sládkovičovo

SPD Veselé (Slovenské farmárske družstvo)

Soufflet AgroSlovakia j.s.a., Bratislava

Syngenta Slovakia, s.r.o.

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice

VÚCHT a.s. Bratislava

Zelseed s.r.o. Horná Potôň

Vedecké a odborné inštitúcie

Arborétum Tesárske Mlyňany

Ústav krajinnej ekológie SAV

Biomedicínske centrum SAV – Virologický ústav Bratislava

Ústav hydrológie SAV (ÚH) Bratislava

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Bratislava

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava

Národné lesnícke centrum Zvolen

Zväzy a komory

Združenie pestovateľov obilnín

Slovenský zväz olejninárov

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR

Agrárna komora SR

Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

Slovak No-till Club

OZ Geoderma

Vedecké a odborné inštitúcie

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
  • Univerzita P. J. Šafárika, Košice
  • Slovenská technická univerzita, Bratislava
  • Technická univerzita, Zvolen
  • Prešovská univerzita, Prešov
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
  • Ekonomická univerzita, Bratislava

Zahraničná spolupráca 

Prehľad o účasti organizácie na činnosti medzinárodných organizácií

Belgicko

Bielorusko

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Francúzsko

Holandsko

Chorvátsko

Maďarsko

Nemecko

Rakúsko

Slovinsko

Švajčiarsko

Taliansko

USA

Veľká Británia

 

Skip to content