máj 2024

ERFP ad hoc akcia “Simmental”

Počas roka 2024 koordinuje Slovensko (Ján Tomka, OSCH NPPC-VÚŽV Nitra) spolu s Poľskom (Ewa Sosin, Intytut Zootechniki, Balice) ad hoc akciu „Identifikácia simentálskeho dobytka v Európe “, ktorú zastrešuje Európsky regionálny fokálny bod pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP). Ďalšími členmi akcie sú Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Srbsko a Nemecko. Akcia je zameraná na popis populácií […]

ERFP ad hoc akcia “Simmental” Read More »

Pozvánka na Ústavný online seminár

Výskumný ústav potravinársky organizuje odborný seminár, ktorý sa uskutoční online 31. mája 2024.   Prednášky budú na témy: 1. Nedostatky v označovaní potravinárskych výrobkov s obsahom vlákniny RNDr. Lenka Bartošová, PhD. – Ing. Janka Porubská, PhD. 2. EJP Soil BioCASH – Zdravá pôda ako východisko a cieľ obehového hospodárstva PhDr. Lucia Baľák Lukáňová   Prednášky

Pozvánka na Ústavný online seminár Read More »

Pcelarske zapovesti / Včelárske prikázania – Ing. Jaroslav Gasper, PhD

V dňoch 18.-23.5.2024 sa v Novom Sade v Srbsku konal 91. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Na tomto podujatí bola za účasti predsedu hospodárskej komory Vojvodiny, predsedu poľnohospodárskej komory Vojvodiny a predsedu Vojvodinského zväzu včelárov promovaná publikácia s názvom „Pcelarske zapovesti“. Autorom je náš kolega Ing. Jaroslav Gasper, PhD. Ide o preklad jeho publikácie „Včelárske prikázania“, ktorá

Pcelarske zapovesti / Včelárske prikázania – Ing. Jaroslav Gasper, PhD Read More »

Deň poľa 2024 – Očová

Spoločnosť Agrion otvorila dňa 23.5. 2024 svoje brány pre návštevníkov 28. ročníka celoslovenského Dňa poľa v Očovej, ktorý bol zameraný na krmoviny spojený s výstavou poľnohospodárskej techniky. Na organizácii Dňa poľa sa pravidelne podieľajú NPPC – VÚRV – Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, AGRION – Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v

Deň poľa 2024 – Očová Read More »

Tréningová škola v Maize Research Institute Zemun Polje v Belehrade

V dňoch 22. – 24. mája 2024 sa naši odborníci z NPPC – VÚP v Bratislave a NPPC – VÚRV v Piešťanoch, ktorí sú zapojení do riešenia projektu „ACRYRED“ COST Action 21149, zúčastnili tréningovej školy v Maize Research Institute Zemun Polje v Belehrade, zameranej na genetické a agronomické prístupy k formovaniu nízkych koncentrácií akrylamidu v

Tréningová škola v Maize Research Institute Zemun Polje v Belehrade Read More »

Biohospodárstvo na Slovensku

V stredu 22. mája 2024 sa uskutočnil pod záštitou Bioeconomy Cluster v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR workshop s názvom “Biohospodárstvo na Slovensku – ako ďalej”.   Workshop priniesol nové informácie o národnom hube, ktorý môže prispieť k budovaniu ekosystému biohospodárstva na Slovensku a ako je

Biohospodárstvo na Slovensku Read More »

Poľné stretnutie pestovateľov maku

Na poľnom stretnutí pestovateľov maku, ktoré sa uskutočnilo 10.mája 2024, sa po roku opäť stretli pestovatelia maku a odborníci zaoberajúci sa agrotechnikou tejto plodiny. Stretnutie zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o.. Uskutočnilo sa podobne, ako minulý rok, na pozemkoch firmy MAKoMAK, s.r.o., ktorú zastupoval

Poľné stretnutie pestovateľov maku Read More »

Pozvánka na demonštračné aktivity

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby – Ústav agroekológie Michalovce si Vás dovoľuje pozvať na demonštračné aktivity zamerané na „Energetické rastliny, ich využitie na priemyselné účely a ich vplyv na pôdne vlastnosti“.     Aktivity budú prebiehať  v pondelok, 20. mája 2024  v areáli ÚA – Experimentálne pracovisko Milhostov, Milhostov 237,

Pozvánka na demonštračné aktivity Read More »

30 rokov BIOCENTRA v Modre

Pred 30 rokmi spustilo svoju činnosť v Modre pracovisko BIOCENTRUM ako realizačná prevádzka Výskumného ústavu potravinárskeho. Bol to svojou podstatou prvý funkčný Vedecký park na Slovensku. Pri príležitosti tohto výročia sa dňa 14. mája 2024 na pracovisku Biocentrum uskutočnil odborný seminár INOVÁCIE – KĽÚČ K TRANSFORMÁCII A UDRŽATEĽNOSTI za účasti generálnej riaditeľky NPPC Lucie Gocníkovej, riaditeľov výskumných ústavov NPPC, bývalých riaditeľov, pracovníkov Výskumného

30 rokov BIOCENTRA v Modre Read More »

Skip to content